Bewindvoering

Indien u of iemand uit uw omgeving door omstandigheden niet zelf (meer) de eigen financiën kan regelen, dan kan een bewindvoerder dat doen. Een professioneel bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheren en beschermen van uw financiële belangen. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Bewindvoering is er voor mensen vanaf 18 jaar en kan tijdelijk van aard zijn maar ook voor een langere periode gelden. Reden voor bewindvoering kan een lichamelijke en/of geestelijke oorzaak hebben. Maar ook als u door verkwisting of problematische schulden in een financieel uitzichtloze situatie terecht bent gekomen, kunt u bewindvoering aanvragen.

 Als u niet goed meer in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen en te beheren, dan is dat vaak een moeilijke situatie. Bij Melior Bewind & Financiële coaching begrijpen we dat. Onze inspanningen zijn erop gericht om u zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden. Als bewindvoerder behartigen we (tijdelijk) uw financiële zaken. Daarnaast maken we samen met u, voor zover mogelijk, een plan om uw zelfredzaamheid te bevorderen zodat ook u weer zicht krijgt op een financieel gezond leven.

  • Open & transparant
  • Betrouwbaar
  • Advies op maat
  • Professioneel
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op

Schuldenbewind

Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het is bedoeld om mensen te beschermen tegen (verdere) financiële problemen en te werken aan het oplossen van schulden.

De aanpak van een schuldbewind is in beginsel gelijk aan de aanpak van een beschermingsbewind. Zijn de schulden niet problematisch dan zal Melior Bewind & Financiële coaching zelf met de schuldeisers gaan kijken naar een oplossing voor de schulden.

Is er sprake van problematische schulden dan is vaak een minnelijke of een wettelijke schuldregeling nodig. Melior Bewind & Financiële coaching zal deze regelingen voorbereiden, aanvragen en waar nodig begeleiden. Het regelen van schulden via een minnelijk of wettelijk traject is echter niet voor iedereen mogelijk. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de aard van de schulden. Een schuldenbewind kan dan in eerste instantie zorgen voor een financiële stabiele situatie waarbij een schuldsaneringstraject vaak op een later moment alsnog mogelijk is.

Melior Bewind & Financiële coaching kan u hierover verder informeren in een persoonlijk gesprek.

Testamentair bewind

Indien uw vermogen wordt nagelaten aan erfgenamen die (nog) niet zelfstandig over deze nalatenschap mogen beschikken, kunt u een testamentair bewindvoerder  in uw testament laten opnemen.

Onze werkwijze

Als u bewindvoering wilt aanvragen kunt u met ons contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Tijdens een gesprek maken we kennis en inventariseren uw situatie. Indien blijkt dat Melior Bewind & Financiële coaching u verder kan helpen dan zullen we samen met u het verzoek tot onder bewind stelling bij de rechtbank indienen.

Enkele weken nadat de kantonrechter uw verzoek heeft ontvangen wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens deze zitting beoordeelt de kantonrechter of uw verzoek wordt toegewezen. Wij gaan samen met u naar deze zitting. Nadat de kantonrechter uw verzoek heeft goedgekeurd gaan wij voor u aan de slag.

1
Twee nieuwe betaalrekeningen
We openen 2 nieuwe betaalrekeningen op uw naam: een beheerrekening en een leefgeldgeldrekening. De beheerrekening is een rekening waarop uw inkomen wordt gestort en waarvan uw (vaste) lasten betaald worden. U kunt zelf geen gebruik maken van deze rekening. Op de leefgeldrekening storten wij periodiek (meestal wekelijks) een bedrag bedoeld voor uw dagelijkse levensonderhoud. U krijgt een bankpas waarmee u zelf kunt beschikken over het tegoed op deze rekening.
2
Financieel overzicht
We maken een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Daarnaast stellen we een budgetplan op. In het budgetplan houden we rekening met uw inkomsten, vaste en variabele uitgaven en eventuele reserveringen. Op basis hiervan kunnen we de hoogte van uw leefgeld bepalen.
3
Informeren bewindstelling
We informeren de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft over de onder bewind stelling. Vanaf dat moment wordt alle post en overige correspondentie naar ons gestuurd.
4
Inkomen optimaliseren
We gaan uw inkomen optimaliseren. Dit houdt in dat we bekijken of u in aanmerking komt voor toeslagen en/of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Tevens controleren we of de bedragen die u reeds ontvangt, nog wel kloppen. Wellicht ontvangt u te weinig of te veel.
5
Belastingaangifte
IWe verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast regelen we uw verzekeringen en eventuele declaraties.
6
Mijn OnView
U heeft de mogelijkheid om in te loggen in ons systeem. Op deze manier heeft u altijd een actueel overzicht van het verloop van uw rekeningen. Indien u niet in de gelegenheid bent om in te loggen sturen wij u maandelijks een papieren afschrift van uw rekeningen.
7
Rekening & verantwoording
Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan u en aan de kantonrechter door het opmaken van een zogeheten Rekening en Verantwoording. Daarnaast maken we aan het begin van het bewind een Boedelbeschrijving waarin alle goederen die onder het bewind vallen worden opgenomen.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op