Testamentair bewind

Indien uw vermogen wordt nagelaten aan erfgenamen die (nog) niet zelfstandig over deze nalatenschap mogen beschikken, kunt u een testamentair bewindvoerder in uw testament laten opnemen.

De testamentair bewindvoerder beheert en beschermt uw nalatenschap, bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen of erfgenamen die door ziekte of andere lichamelijke en/of geestelijke problemen hiertoe (tijdelijk) zelf niet in staat zijn.

Uw testamentair bewindvoerder

Wilt u de zorg over uw nalatenschap geborgd hebben voor erfgenamen die (nog) niet op verantwoorde wijze zelfstandig mogen beschikken over hun erfdeel, dan kan Melior Bewind & Financiële coaching u van dienst zijn. Het is verstandig om met uw beoogde bewindvoerder te bespreken wat u wilt vastleggen. Melior Bewind & Financiële coaching helpt u bij dit traject door de wensen en mogelijkheden vast te leggen in een testament via de notaris.

Indien u ons aanwijst als testamentair bewindvoerder in uw testament verzorgen wij, na uw overlijden, de administratie. Tevens leggen wij verantwoording af over het financiële beheer van de onder bewind gestelde nalatenschap aan de erfgenaam en/of rechtbank.

Kosten testamentair bewind

Om uw wensen zo goed mogelijk vast te leggen zullen we voor onze begeleiding eenmalig een bedrag  in rekening brengen. Na het openvallen van uw testament zullen we conform de door u bepaalde wensen het beheer over de nalatenschap uitoefenen. In de wet is bepaald dat 1% van het vermogen als jaarlijkse vergoeding in rekening wordt gebracht. In geval van complexe en/of negatieve nalatenschappen of erfenissen met beperkte omvang kan hiervan worden afgeweken. Uiteindelijk wordt in overleg met de rechtbank of erfgenamen de vergoeding vastgesteld.