Wednesday 12 dec 2018

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

In 2019 zal de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een vast bedrag van maximaal € 17,50 per 4 weken bedragen.

Het inkomen of vermogen speelt vanaf dat moment géén rol meer voor de bepaling van de eigen bijdrage die via het CAK wordt geincasseerd.

Mogelijk hoeft u zelfs helemaal geen eigen bijdrage te betalen. Dit is afhankelijk van leeftijd en huishouden. Voor meer informatie klik [hier]https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/over-de-wmo/wat-verandert-er-in-2019