Tuesday 25 sep 2018

Melior Bewind & Financiële coaching starter van het derde kwartaal 2018

Melior Bewind & Financiële coaching is uitgeroepen tot Starter van het derde kwartaal 2018. De partners van Melior bieden een brede ondersteuning aan mensen die door diverse omstandigheden hulp kunnen gebruiken bij hun financiële huishouding.

René Achten en Patricia van Tilburg hebben als adviseur en coach veel ervaring opgedaan in de financiële dienstverlening en hebben er nu voor gekozen om zelf de touwtjes in handen te nemen. Met hun startende onderneming richten zij zich op bewindvoering en financiële coaching in de breedste zin van het woord.

Voorkomen is beter dan genezen

Steeds vaker komen mensen in financiële problemen door betalingsachterstanden en schulden. Om te voorkomen dat schulden verder oplopen, is het belangrijk deze mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Melior Bewind & Financiële coaching wil juist daar op inspelen en daarmee voorkomen dat mensen in een juridisch traject belanden. Patricia en René vinden het belangrijk dat mensen uiteindelijk weer financieel zelfredzaam worden. Dit betekent dat zij investeren in begeleiding en coaching van mensen, zodat zij zelf weer inzicht krijgen in de financiën om vervolgens zelfstandig het ‘huishoudboekje’ op orde te houden. “Iedereen heeft recht op een financieel gezond leven.” Dat is wat Patricia en René willen uitdragen met hun onderneming.

Samenwerking met gemeenten

De wethouders van Horst a/d Maas en Venray hebben weliswaar de portefeuille Economische zaken, maar zijn zich wel bewust van de schuldproblematiek. Beide gemeenten hebben eigen beleid voor een preventieve aanpak en werken dan ook samen met kantoren zoals deze. Daar zijn alle partijen mee gebaat en wordt gezamenlijk gewerkt aan een alternatief voor pijnlijke persoonlijke situaties.

Ook meedoen?

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente Venray en Horst a/d Maas, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform, startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van 1500 euro voor de Starter van het Jaar. Ook meedoen? Kijk dan op: www.venray.nl/ondernemers.