Woensdag 09 jan 2019

Nieuw: De Financiële Huisarts

In de gemeente Horst aan de Maas kunnen mensen die zich financiële zorgen maken sinds kort ook naar een 'financiële huisarts'. Deze vertrouwenspersoon helpt dan bij het vaststellen van de diagnose van deze zorgen en onderzoekt hoe de cliënt vervolgens het beste geholpen kan worden.

Patricia van Tilburg en René Achten van Melior Bewind & Financiële coaching merken dat mensen echt ziek kunnen zijn indien zij hun geldzaken niet op orde hebben. Door het missen van inzicht en overzicht worden mensen onrustig en ervaren ze stress. Veel mensen voelen ook de behoefte om hun financiën, wensen en uitdagingen te bespreken met iemand waar ze vertrouwen in hebben. Als die persoon niet beschikbaar is, gaan mensen soms zelf op onderzoek uit, maar vaak ook niet.

"We zien dat bij steeds meer mensen (problematische) schulden ontstaan. Uit schaamte durven mensen hun problemen vaak met niemand te bespreken, waardoor ze niet geholpen kunnen worden. Wat ook de oorzaak is van het ontstaan van de financiële zorgen, iedereen heeft recht op een gezond leven", aldus René en Patricia.

Het is ook mogelijk dat mensen zich, al of niet terecht of onterecht, zorgen maken in het geval ze juist geen schulden hebben maar vermogend zijn. Dan rijzen de vragen en zorgen of ze het allemaal wel goed geregeld hebben. De financiële huisarts helpt dan de cliënt om die zorgen en uitdagingen bespreekbaar te maken. Dat kan betekenen dat de zorgen terecht zijn en dat er 'reparaties' nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het opstellen van een levenstestament of (aanpassen van) een testament. Soms blijkt echter ook dat de zorgen onnodig zijn als het juiste inzicht en overzicht wordt geboden. Maar juist die bevestiging geeft mensen ook weer rust en een goed gevoel.

Een financieel gezond leven!

Bij de financiële huisarts kan men terecht voor financieel, fiscaal en sociaaljuridische vragen. Daarbij wordt er samengewerkt met specialisten als dat nodig en in het belang van de cliënt is. De financiële huisarts helpt en begeleidt ook werknemers met financiële zorgen die (langdurig) ziek geraken. Veelal zijn werkgevers bereid om hun medewerkers te faciliteren om 'professionele hulp' in te roepen indien financiële zorgen tot verzuim leidt.

Ook gemeentes staan vaak open om hun (kwetsbare) burgers bij te laten staan bij financiële problemen. Burgers die hun baan of partner verliezen en een bijstandsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering gaan ontvangen, hebben behoefte aan een diagnose van de nieuwe situatie en behoefte aan (tijdelijke) financiële coaching. Het is beter tijdig aan de bel te trekken en te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, dan dat deze burgers dieper in de problemen geraken.

Noord-Limburg, in het bijzonder gemeente Horst aan de Maas, is de aanjager van de Gezondste Regio 2025. Daar hoort ook zeker een financieel gezond leven bij.

Raadpleeg dus een onafhankelijke financiële huisarts en vertrouwenspersoon op weg naar een financieel gezond leven.