Vrijdag 25 jan 2019

Lenen van je ouders, voor je droomhuis

Je bent tot over je oren verliefd op die ene koopwoning, alleen is de vraagprijs hoger dan je budget. Hebben je ouders de financiële ruimte, dan is een familiehypotheek misschien wel een optie. Jouw ouders lenen jou geld uit zodat jij dat droomhuis toch kunt kopen. Ontdek wat je in dit geval allemaal vastlegt, hoe je aflost en of je lening nog geldt als je ouders er niet meer zijn.

Fiscale verplichtingen

Samen met je ouders bepaal je de voorwaarden van de familiehypotheek. Welk bedrag wordt er geleend, tegen welke rente, hoe lang staat deze rente vast en hoe los je de lening af? Voor leningen die na 1 januari 2013 zijn aangegaan, geldt de fiscale voorwaarde dat je periodiek moet aflossen als je de rente in aftrek wilt brengen op je inkomen. Een belangrijk punt dus.

Mogelijkheden om af te lossen op de familiehypotheek

Een periodieke aflossing staat hier voor tenminste één aflossing per jaar. Welke mogelijkheden zijn er? Je kunt de aflossing natuurlijk uit je eigen inkomen of vermogen betalen. Maar wellicht willen je ouders je helpen met een schenking. Ze kunnen je bijvoorbeeld het aflossingsbedrag schenken of de lening voor dat deel kwijtschelden. Afhankelijk van de omvang moet je hierover dan wel of geen schenkbelasting betalen. Als je ouders ook de rente schenken, let er dan op dat je dit goed vormgeeft. Fiscaal gezien heeft het namelijk invloed als de rente bij voorbaat wordt kwijtgescholden.

Schenken je ouders je een groot bedrag voor de aflossing van je huis? Dan kun je deze wellicht vrij van schenkbelasting ontvangen door toepassing van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De term ‘eigen woning’ is namelijk ruim en omvat ook leningen voor de eigen woning. Let wel goed op alle voorwaarden, zoals de leeftijdseis.

Heb je een aflossingsvrije lening van vóór 2013? Dan bestaat er naast de hiervoor genoemde mogelijkheden nog een andere (complexere) mogelijkheid. Je ouders kunnen ook een schuld aan jou opbouwen, via schenkingen op papier. Zij erkennen jou dan een bedrag schuldig dat jij pas bij hun overlijden kan opeisen. Je ouders mogen jou het bedrag wel eerder uitkeren als zij dat willen. Over dit schuldigerkende bedrag moeten je ouders jou jaarlijks 6% rente betalen. Op de einddatum van de familiehypotheek kunnen de lening en het schuldigerkende bedrag dus (deels) met elkaar verrekend worden.

Familiehypotheek en overlijden van je ouders

Als één van je ouders overlijdt, dan kun je je lening meestal gewoon voortzetten. Normaal gesproken zal jouw langstlevende ouder de nalatenschap krijgen, inclusief de lening aan jou.

Alleen wat gebeurt er als de langstlevende ouder ook overlijdt? Stel dat je enig erfgenaam bent. Je erft dan het vermogen van je ouders, waardoor de familiehypotheek komt te vervallen. Je moet over dit bedrag wel erfbelasting betalen. In deze situatie is het niet mogelijk om de lening over te sluiten bij een bank.

Ben je erfgenaam samen met broers en/of zussen? Dan wordt de familiehypotheek jullie gezamenlijk bezit. Wil je dit niet, maar wil je de lening wel in stand laten? Dan kun je de lening wellicht bij een bank oversluiten. Maar je kunt de lening ook verrekenen met jouw erfdeel. Daarmee vervalt de schuld dus.

Als je broers en/of zussen hebt, is het goed om de familiehypotheek en de gevolgen bij overlijden in de familie te bespreken. Wat is de bedoeling? Zijn er meer leningen verstrekt dan alleen aan jou? Zijn de eventuele schenkingen gelijk? Eventueel kunnen je ouders in hun testamenten nog zaken recht trekken.

De familiehypotheek en jouw overlijden

Kom jij voor je ouders te overlijden, dan is jouw woning inclusief de schuld voor je erfgenamen. Overlijd jij zonder testament en zonder partner en/of kinderen, dan erven je ouders, zussen en broers automatisch jouw bezittingen. Heb je geen testament en wel een gezin, dan gaat jouw nalatenschap naar je partner. Je ouders krijgen dan dus een leenverhouding met hun schoondochter of schoonzoon. Is dat niet gewenst, neem dan in de leningsovereenkomst op dat de lening (enige tijd) na jouw overlijden afgelost moet worden.

Afsluiting

Bij een familiehypotheek ligt de focus vaak op het kunnen kopen van je droomhuis. Maar realiseer je dat jullie een financiële relatie voor langere tijd aangaan. Het is verstandig om hier goed bij stil te staan. Overweeg elke keuze die er te maken valt en bekijk bijvoorbeeld om de 5 jaar of alles nog aansluit bij de situatie op dat moment.

Bron: financialfocus Abnamro 5-12-2018