Donderdag 15 aug 2019

Een belastingschuld van € 20.000 wordt een teruggave van € 4.000

Helaas komen mensen in problemen omdat ze niet op de hoogte zijn van de verplichtingen die wij allen jegens vele organisaties, waaronder de belastingdienst, hebben.

Als bewindvoerder en financial life coach van Melior Bewind & Financiële coaching worden we steeds vaker benaderd door gemeentes, zorginstellingen, werkgevers, (mantel)zorgverleners, maar ook rechtstreeks door ‘gedupeerden’ die hulp nodig hebben bij hun financiën.

Uit de praktijk:

Via een van bovenstaande doorverwijzers kwamen we in contact met Jan (gefingeerde naam). Op Jan zijn loon was beslag gelegd. Jan begreep niet waarom en door wie. Al snel bleek dat de belastingdienst de schuldeiser was die haar vordering via Jan zijn loon opeiste. Immers, de belastingdienst claimde een vordering van ruim € 20.000 te hebben op Jan.

In de jaren voorafgaand aan zijn huidige dienstbetrekking had Jan plannen om als ZZP-er zijn inkomen te verdienen. Na zich ingeschreven te hebben bij de kamer van Koophandel konden de opdrachten binnenstromen. Helaas loopt het anders af en komt Jan tot de conclusie dat het zelfstandig ondernemen niet het inkomen oplevert, dat hij had gehoopt. Gelukkig kan Jan na een poos weer ergens in loondienst werken. Helaas vergeet Jan zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bovendien ‘vergeet’ Jan ook te reageren op alle blauwe brieven die hij blijft ontvangen van de belastingdienst om aangifte BTW/omzetbelasting te doen.

Als je deze uitnodigingen maar lang genoeg negeert dan heeft dat tot gevolg dat de belastingdienst een ambtshalve aanslag oplegt. Oftewel; een aanslag waarbij rekening wordt gehouden met een veronderstelde omzet. En dat elk kwartaal! Jan had telkens een uitnodiging gekregen om belastingaangifte te doen. Het was voor hem niet duidelijk waarom hij die blauwe brieven ontving. Toen daar ook nog boetes , wegens het nalaten van het doen van aangifte, bij kwamen, was het voor Jan een zware dobber. Vaak heeft dat ook weer zijn weerslag op de gezondheid en concentratie. Werkgevers doen er goed aan om een klimaat te scheppen waarbij (financieel ongezonde)werknemers eerder geholpen worden bij financiële zorgen.

Gelukkig hebben wij Jan kunnen helpen door te onderzoeken wat er allemaal was gebeurd. Vervolgens hebben wij contact opgenomen met de belastingdienst en alle stappen gezet die nodig waren om tot een goede oplossing te komen. De ambtshalve aanslagen zijn ‘teruggedraaid’, de eerder ingehouden loonbeslagen, dan wel verrekende toeslagen, zijn vervolgens netjes door de belastingdienst terugbetaald. Een schuld van € 20.000 werd een teruggave van € 4.000. Voor Jan gaat de zon weer schijnen.