Zakelijk

Financiële coaching voor uw personeel

Financiële problemen hebben vaak een nadelige uitwerking op de gezondheid van mensen. Ze durven vaak uit schaamte hun problemen niet op het werk te bespreken. De financiële stress kan dan leiden tot een verhoogd ziekteverzuim. Bovendien zal de arbeidsproductiviteit én de arbeidsvreugde onder druk komen te staan. Dit geldt mogelijk ook voor werknemers met geldzorgen binnen uw bedrijf. Hoe dieper uw werknemer in de schulden geraakt, hoe groter de kans op langdurige uitval.

Vroeg signalering

Veel ellende kan voorkomen worden door financiële problemen vroegtijdig te signaleren en te bespreken. Meestal als uw werknemer het verzoek doet om meer uren te mogen werken, een voorschot aanvraagt of concentratie en wellicht motivatieproblemen heeft, kan dit een signaal zijn voor financiële problemen. Signalen worden echter vaak pas waargenomen als iemand in de schulden zit en er loonbeslag is gelegd.

We kunnen u helpen

Vindt u als werkgever het belangrijk dat uw werknemers begeleid worden bij financiële problemen? Dan kunnen we hen helpen. Hoe doen we dat?

Allereerst stellen we de werknemer op zijn gemak en maken we kennis in zijn eigen vertrouwde omgeving thuis. We vormen een beeld van de oorzaak en de omvang van de financiële problemen. Vervolgens maken we een analyse en stellen we een plan van aanpak op om te werken aan een financiële stabiele situatie.

Een nieuwe balans

Niet elke werknemer heeft dezelfde problemen. Sommige werknemers zijn al na een paar gesprekken klaar voor een nieuwe start. Een ander vraagt meer tijd en begeleiding omdat de schulden zo fors zijn, dat we de medewerker moeten begeleiden naar de schuldhulpverlening. Tijdens dit traject kunnen we, als beschermingbewindvoerder of budgetbeheerder, ervoor zorgen dat de gehele financiële administratie van uw medewerker door ons tijdelijk wordt overgenomen. "Rust in de tent", waardoor uw medewerker zich weer kan focussen op zijn werk en zijn sociale leven.

Vertrouw op Melior Bewind & Financiële coaching

Het is belangrijk dat medewerkers uit de financiële zorgen komen én blijven. Daarom coachen we ook op gedragsverandering om medewerkers uiteindelijk weer volledig zelfredzaam te laten zijn. Natuurlijk kunnen uw medewerkers die géén financiële problemen ervaren, maar wel behoefte hebben aan financieel inzicht voor nu en later, ook bij ons terecht. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op