Nalatenschap

Wat is  Nalatenschapscoaching?


Bij leven (nalatenschapsplanning)

Het van te voren bezig zijn met je eigen nalatenschap is iets wat de meeste mensen niet graag doen. Ook het praten hierover (met dierbaren) is niet gemakkelijk. Toch is het wel verstandig om dit te doen want veel problemen kunnen voorkomen worden en belasting kan worden bespaard als u de praktische zaken rondom uitvaart en erfenis bij leven al goed regelt.

Bij nalatenschapscoaching ontvangt u ondersteuning als u nadenkt over hoe u het na uw overlijden geregeld wilt hebben. Wij adviseren, bemiddelen en kunnen praktische zaken regelen en begeleiden u naar de notaris als dat nodig is. Als u iemand zoekt die meedenkt over lastige gespreksonderwerpen zoals overlijden, administratieve of financiële zorgvragen, dan kunt u een beroep doen op onze nalatenschapscoaches.


Hoe werkt Nalatenschapscoaching bij leven?


Centraal bij de nalatenschapsplanning bij leven staat het opmaken van uw persoonlijk levensdossier. Het levensdossier is een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap, maar ook bij leven zult u er zelf plezier van hebben. Het is een op maat gemaakt dossier waarin uw persoonlijke wensen staan maar waarin ook uw financiële situatie en feiten met betrekking tot uw vermogen in beeld worden gebracht.

Ieder coaching traject start met een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek . Dit gesprek zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van uw hulpvraag en het gewenste doel. Vervolgens beslissen we met elkaar of het zinvol is verdere afspraken te maken over:

  • inzichtelijk maken van uw huidige financiële situatie en de gevolgen van uw vermogen bij overlijden voor uw erfgenamen
  • zaken in kaart te brengen als er niets is geregeld en begeleiding geven om dat te regelen (samenwerking met de notaris)
  • u inzicht laten krijgen over nalaten, erven en schenken en hoe u dat het beste kunt regelen met aandacht voor eventuele emoties
  • een persoonlijk levendossier  samenstellen en actueel te houden
  • later waar nodig specialisten (notaris, fiscalist, jurist) inschakelen
  • gemaakte afspraken formaliseren en vast(laten)leggen en de mogelijkheid tot een (jaarlijkse) update
  • uw fysieke en digitale gegevens veilig opslaan                                                                                             


Hulp na overlijden? 

Iemand overlijdt en u bent als familielid of als goede bekende aangewezen om de erfenis te verdelen en te regelen, maar u weet niet waar u moet beginnen of loopt tegen vragen aan. Er komt wel erg veel op u af. Er dient van alles te worden geregeld. U blijkt erfgenaam te zijn en weet niet goed wat te doen. Weinig mensen hebben ervaring in de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschapscoach kan u in deze periode begeleiden.


Waar begint u? Wat moet u doen en wat juist niet?


Wie zijn de erfgenamen? Hoe komt u daarachter?

Wat moet er praktisch, juridisch en fiscaal allemaal geregeld worden?

Waar moet u rekening mee houden bij de verdeling van de erfenis?

Wat als er meningsverschillen tussen de erfgenamen zijn?

Is aanvaarding van de nalatenschap verstandig als er schulden zijn?

Kiest u in dat geval voor beneficiaire aanvaarding of verwerping?

Mogen er al spullen uit het huis gehaald worden?

Hoe werkt het opzeggen van abonnementen en verzekeringen?

Hoe krijgt u toegang tot bankrekeningen?


Vragen waarbij wij u kunnen helpen. We geven inzicht in de situatie en zorgen ervoor  dat u geen belangrijke dingen over het hoofd ziet of door emoties de verkeerde keuzes en beslissingen maakt. We zijn  het eerste aanspreekpunt voor instanties en nemen praktische zaken uit handen:


-ordenen en afwikkelen van de administratie, post en lopende zaken

-inventariseren van bankrekeningen, bezittingen, vorderingen en schulden

-aanvragen van verklaring van erfrecht

-beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringspolissen

-inventariseren van de inboedel, het maken van een boedelbeschrijving

-informeren van instanties zoals Sociale Verzekeringsbank en pensioenfonds(en)

-inschakelen van specialisten als accountants, makelaars, taxateurs en anderen

-ontruiming en leeg opleveren van de woning

-finale afwikkeling en hulp bij verdeling van de nalatenschap

-afleggen van rekening en verantwoording aan belanghebbenden

-optioneel ondersteunen wij bij overlijden uw erfgenamen bij de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting


Op basis van wederzijds vertrouwen helpen wij u om zoveel mogelijk zonder zorgen uw wensen en verstandige keuzes vast te leggen.
Daarbij is het voor u en uw erfgenamen bij een toekomstig overlijden straks allemaal duidelijk en wordt niemand geconfronteerd met onverwachte zaken.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op