Levensexecuteur

Levenstestament


Wie regelt uw  belangen als u zelf niet meer in staat ben om uw eigen wil te bepalen? Door onvoorspelbare situaties zoals een plotselinge hersenbloeding, een ongeluk of dementie kunt mogelijk ook u straks zelf geen beslissingen meer nemen.

Daarom maken tegenwoordig steeds meer mensen een levenstestament. Een levenstestament is een akte, meestal opgesteld door een notaris, waarin u vastlegt wie er tijdens uw leven uw belangen behartigt indien u zelf hiertoe (tijdelijk) niet meer in staat bent.

Wat kunt u onder andere laten vastleggen in een levenstestament:

  • volmachten, wie geeft u toestemming om uw belangen te behartigen
  • financiële aangelegenheden, schenkingen en de zorg over uw vermogen zoals uw eigen woning
  • persoonlijke belangen zoals een medisch behandelverbod
  • zorg voor naasten en/of huisdieren
  • regelen van de zorg, benoemen van een medische vertegenwoordiger

Als u geen levenstestament heeft laten opstellen en u bent straks niet meer in staat om uw belangen zelf te behartigen, zal de rechtbank een bewindvoerder of mentor benoemen. U heeft dan helaas géén keuze meer.

Levensexecuteur


Wilt u echter zelf een vertrouwenspersoon aanstellen die uw belangen vertegenwoordigt in het geval u dit straks zelf niet meer kunt, dan benoemt u een zogeheten levensexecuteur in uw levenstestament. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om namens u, op basis van de door uw vastgelegde uitgangspunten, te mogen handelen.

Indien u begeleid en gecoacht wilt worden om tot een verantwoorde keuze te komen, waarbij we zorgvuldig aandacht hebben voor uw wensen, neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder met het maken van de juiste keuze.

Melior Bewind & Financiële coaching hanteert tarieven die, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. in overleg met u vastgesteld worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op