Financiële scan

In een financiële scan wordt uw huidige inkomenssituatie en vermogenspositie inzichtelijk. Tevens kijken we naar uw wensen en doelstellingen. Belangrijk hierbij is de analyse van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen voor nu en in de toekomst.

Door deze financiële scan krijgt u een duidelijk beeld van uw financiële situatie en inzicht in de haalbaarheid van uw wensen en doelstellingen. De scan laat tevens zien wat de mogelijke gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn in uw situatie.

Indien maatregelen nodig zijn om uw wensen en doelen te verwezenlijken, is een  financiële planning  mogelijk.  Welke maatregelen en aanbevelingen het beste in uw situatie passen, bespreken we samen met u.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op